top of page
Výzkum a vývoj

Jedinečnému provedení naší obuvi pro diabetiky předcházela řada vědeckých výzkumů a měření, díky kterým jsme mohli botám dodat požadované vlastnosti. Diabetici čelí mnohým problémům, jako jsou například neuropatie či ischemie. Při konstrukci obuvi bylo proto nutné dbát na to, aby se v ní nenacházela žádná tlaková místa. Obuv musela rovněž zohledňovat porušenou stabilitu nebo hybnost kloubů, a to i u lidí, kteří jsou stále aktivní. Jako první bylo nezbytné vytvořit kopyto, jenž představuje zcela zásadní součástku při výrobě boty. 

Kopyto

Díky proměření statisticky významné skupiny pacientů s diabetem 2. typu se podařilo vytvarovat jedinečné kopyto, které respektuje nejen existující, ale i budoucí deformity nohy označované jako „syndrom diabetické nohy“. Na konstrukci jeho tvaru pracoval tým lékařů z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vedený prof. Kvapilem společně s techniky, technology a designéry obuvi. Toto unikátní kopyto garantuje správné parametry vnitřního prostoru obuvi, jenž preventivně chrání nohu dosud syndromem nezasaženou a zároveň spolehlivě brání zhoršování příznaků u diabetiků.

Sledovaly se rovněž i další aspekty, jako je například ošoupání podešve. Závěry výzkumů v této sledované oblasti odhalily, že diabetici mají odlišný způsob chůze než je tomu u zdravých jedinců. Vyvíjí při něm tlak na jiná místa v botě, což způsobuje specifická umístění ošoupání podešve u obuvi. I na tato zjištění byl při konstrukci kopyta a následně stélky brán zřetel. 

Odborná studie „Rozdíly v umístění vředů při syndromu diabetické nohy“


Důležitým milníkem pro další vývoj diaboty SHAPER byla pětiletá studie, na které se podíleli odborníci as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D., MUDr. Helena Pátková a prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA. Výzkum měl za cíl statisticky vymezit místa na chodidlech diabetiků, kde se jim nejčastěji vytváří vředy. Právě na chodidlech totiž dochází k největšímu úbytku tkáně. Pokud se v botě vyskytuje tlak nebo přehřátí, může to pro diabetika znamenat velký problém. Tento výzkum výrazně posunul vývoj naší boty. Díky přesnému určení výskytu ischemických a neuropatických míst na chodidle diabetiků, jsme mohli vyvinout stélku, která chrání před jejich vznikem a zároveň je pro ně nejvhodnější k nošení. 

nohy_web.png

Napínací a vkládací stélka

Aby mohla bota skutečně pomáhat, musí všechny části jejího systému spolupracovat. Stélka nesmí být příliš tuhá nebo měkká, nesmí u ní také docházet k žádnému tření. Pro naši obuv bylo stěžejní nalézt materiály, které budou nestlačitelné. Zvolili jsme proto polyuretan, který má vysokou návratnost po zatížení. Konstrukce stélky obsahuje paměťovou pěnu s otevřenými buňkami, a proto vytváří i příjemné klima uvnitř boty. Další vrstvy stélky mají tlumící efekt.

Jedinečný design

Návrh obuvi zpracovala MgA. Jana Buch z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která má zkušenosti s navrhováním obuvi po celém světě. Cílem bylo vytvořit botu, která se vám bude líbit a zároveň vám bude pomáhat.

Patentová ochrana

Celá konstrukce je natolik unikátní, že je dnes patentově chráněna na území ČR.

V EU proběhlo první kolo posuzování unikátnosti tohoto řešení s tím, že byla podána žádost o udělení patentu s celoevropskou působností.

bottom of page